Friendship quotes in Marathi

या पोस्ट मध्ये आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत Friendship Status in Marathi फ्रेंडशिप स्टेटस मराठी मध्ये या फ्रेंडशिप शुभेच्छा देऊन आपली मैत्री अजून अनोखी बनवा. मैत्री हे एक सुंदर बंधन आहे जे हृदय आणि आत्मा यांना जोडते. हा विश्वास, समजूतदारपणा आणि समर्थनावर आधारित व्यक्तींमधील अस्सल आणि बिनशर्त स्नेह आहे.

Heart Touching Friendship Status in Marathi

Friendship status in Marathi (1)

खरा मित्र हा सोन्यापेक्षाही
अधिक मोलाचा खजिना आहे.”


“मैत्री म्हणजे तुम्ही सर्वात जास्त काळ
कोणाला ओळखले आहे याविषयी नाही;
ते तुमच्यामध्ये गेले आणि तुमची साथ
कधी सोडली नाही याबद्दल आहे.”


“मैत्री: जेव्हा हसण्याला
कारण लागत नाही.”


“आपल्याला उंचावर नेणाऱ्यांसह
स्वतःला वेढून घ्या.”


“मित्र असा आहे जो
तुमच्याबद्दल सर्व काही जाणतो
आणि तरीही तुमच्यावर प्रेम करतो.”


“मित्र हे कुटुंब आहे
जे आपण स्वतःसाठी निवडतो.”


“एक चांगला मित्र तुमचे साहस ऐकतो;
एक चांगला मित्र त्यांना तुमच्यासोबत बनवतो.”


“मैत्री ही सर्वात मोठी भेट आहे
जी तुम्ही स्वतःला देऊ शकता.”


“खरे मित्र हे तार्‍यांसारखे असतात;
तुम्ही त्यांना नेहमी पाहत नाही,
पण तुम्हाला माहीत आहे की ते नेहमी तिथे असतात.”

Friendship Status in Marathi for Whatsapp


“प्रकाशात एकटे चालण्यापेक्षा
अंधारात मित्रासोबत चालणे चांगले.”


“एक मजबूत मैत्रीला दैनंदिन संभाषणांची गरज नसते;
ती जास्त लक्ष देण्याची गरज नसते.
मैत्री म्हणजे जेव्हा तुम्ही एकमेकांना शांतपणे समजून घेता.”


“मैत्री ही एक अशी गाठ आहे
जी सोडता येत नाही.”


“चांगले मित्र हे तार्‍यांसारखे असतात;
तुम्ही त्यांना नेहमी दिसत नाही,
पण तुम्हाला माहीत आहे की ते तिथे आहेत.”


“मैत्री: एक सुंदर गोष्ट ज्याला
फिल्टरची आवश्यकता नाही.”


“मित्र असे लोक आहेत
जे तुम्हाला अधिक उजळ हसवतात,
मोठ्याने हसतात आणि चांगले जगतात.”


“मैत्री ही आनंदी
हृदयाची गुरुकिल्ली आहे.”


“खरा मित्र आपण कोण आहात हे स्वीकारतो,
परंतु आपण जे व्हायला हवे ते बनण्यास देखील मदत करतो.”

Best Friend Friendship Status in Marathi


“जीवनाच्या कुकीमध्ये,
मित्र म्हणजे चॉकलेट चिप्स.”


“मैत्री ही काही मोठी गोष्ट नाही;
ती लाखो छोट्या गोष्टी आहेत.”


“मित्र येतात आणि जातात,
पण खरे आपल्या हृदयात
पाऊलखुणा सोडतात.”


“मित्रासोबत घालवलेला दिवस
हा नेहमीच चांगला दिवस असतो.”


“खरे मित्र हिऱ्यासारखे असतात,
तेजस्वी, सुंदर, मौल्यवान
आणि नेहमी शैलीत.”


“मैत्री हा आनंदी जीवनाचा
गुप्त घटक आहे.”


“मित्र सामान्य क्षण
विलक्षण बनवतात.”


“खरा मित्र तो असतो
जो तुम्हाला जवळ नसतानाही
जवळ असल्यासारखा वाटतो.”


“मैत्री ही नाही की ज्यांना
तुम्ही सर्वात जास्त काळ ओळखता;
ते कोण आले आणि
तुमची साथ कधी सोडली नाही याबद्दल आहे.”


“मैत्री हे आश्रय
देणारे झाड आहे.”


“मित्र म्हणजे सूर्यप्रकाश जो
तुमच्या हृदयाला उबदार करतो.”


“मैत्री ही एक गाठ आहे
जी देवदूत बांधतात.”


“मित्र असा असतो
जो तुमच्या हृदयातील गाणे जाणतो
आणि जेव्हा तुम्ही शब्द विसरलात तेव्हा
ते तुमच्यासाठी परत गाणे गातो.”

मैत्री स्टेटस Friendship Status in Marathi


“मित्र असण्याचा एकमेव मार्ग
म्हणजे एक असणे.”


“मैत्री ही एकमेव सिमेंट आहे
जी जगाला एकत्र ठेवेल.”


“मित्र हे तार्‍यांसारखे असतात
तुम्ही त्यांना नेहमी पाहत नाही,
परंतु तुम्हाला माहीत आहे की ते नेहमी तिथे असतात.”


“मैत्री ही तुम्ही शाळेत शिकलेली गोष्ट नाही.
पण जर तुम्ही मैत्रीचा अर्थ शिकला नसेल,
तर तुम्ही खरोखर काहीच शिकला नाही.”


“मित्र असा असतो जो तुम्हाला
तुम्ही जसे आहात तसे ओळखतो,
तुम्ही कुठे होता हे समजते,
तुम्ही जे बनलात ते स्वीकारतो आणि तरीही,
हळूवारपणे तुम्हाला वाढण्यात मदत करतो.”


“खरी मैत्री आयुष्यातील
चांगले गुणाकार करते
आणि त्याच्या वाईटांना विभाजित करते.”


“मैत्री हे प्रेमाचे
सर्वात गोड रूप आहे.”


“एकनिष्ठ मित्र तुमच्या विनोदांवर
हसतो जेव्हा ते इतके चांगले नसतात
आणि जेव्हा ते इतके वाईट नसतात
तेव्हा तुमच्या समस्यांबद्दल सहानुभूती दाखवते.”


“खरा मित्र तोच असतो
जो तुमच्या डोळ्यातील वेदना पाहतो
आणि इतर सर्वजण तुमच्या
चेहऱ्यावरील हास्यावर विश्वास ठेवतात.”


“मैत्री ही दोन हृदयांमधील
इंद्रधनुष्यासारखी असते.”


“मैत्री हे एकमेव फूल आहे
जे सर्व ऋतूंमध्ये फुलते.”


“खरा मित्र तो असतो
जो बाकीचे जग बाहेर
पडल्यावर आत जातो.”


“मित्र असा असतो जो
तुम्ही इतरांना मूर्ख बनवत असताना
देखील तुमच्यातील सत्य आणि
वेदना पाहू शकतो.”


“मैत्री ही फक्त एक गोष्ट नाही
तर लाखो छोट्या गोष्टी आहेत.”


“जीवनाच्या बागेत,
मित्र सर्वात सुंदर फुले आहेत.”


“मैत्री ही तुम्ही कोणाशी
जास्त वेळ घालवता यावर नाही,
तर तुमचा वेळ कोणाशी
चांगला आहे याबद्दल आहे.”

Friendship Status in Marathi

“खरा मित्र तो असतो
जो तुमच्या हृदयातील गाणे जाणतो
आणि जेव्हा तुम्ही शब्द विसरलात
तेव्हा तो तुमच्यासाठी गातो.”


“मैत्री म्हणजे काहीही असो
एकमेकांसाठी असण्याची कला.”


“मित्र असा आहे
जो तुमचा भूतकाळ समजून घेतो,
तुमच्या भविष्यावर विश्वास ठेवतो
आणि तुम्ही जसे आहात तसे स्वीकारतो.”


“मित्राच्या घराचा रस्ता
कधीच लांब नसतो.”


“मित्र हे तार्‍यांसारखे असतात;
तुम्ही त्यांना नेहमी पाहू शकत नाही,
परंतु तुम्हाला माहीत आहे की ते नेहमी तिथे असतात.”


“मित्र असा आहे
जो तुमच्याबद्दल सर्व काही जाणतो
आणि तरीही तुमच्यावर प्रेम करतो.”


“मैत्री ही जीवनातील
सर्वात मोठी देणगी आहे.”


“मैत्री ही
जीवनाची वाइन आहे.”


“खरा मित्र तो असतो
जो तुमच्यातील सर्वोत्तम
गोष्टी बाहेर आणतो.”


“मित्र हे जीवनातील
वादळातील अँकरसारखे असतात.”


“मैत्री हा पूल आहे
जो हृदयांना जोडतो.”


“मित्र अशी व्यक्ती आहे
जी आपले जीवन सौंदर्य,
आनंद आणि कृपेने भरते.”


“मैत्री हा प्रत्येक सुंदर
नात्याचा पाया असतो.”


“खरे मित्र कधीच वेगळे नसतात,
कदाचित अंतरात असतात
पण हृदयात असतात.”


“मित्र असा आहे जो
तुम्हाला स्वतःला जाणण्यापेक्षा
जास्त चांगल्या प्रकारे ओळखतो.”


“मैत्री म्हणजे दोन हृदयांमधील सात रंग
सामायिक करणारे इंद्रधनुष्य आहे:
भावना, प्रेम, दुःख, आनंद, सत्य, विश्वास आणि आदर.”


“मित्र असा असतो जो
आपल्याला हसवतो जेव्हा
आपल्याला वाटते की आपण
पुन्हा कधीही हसणार नाही.”

Friendship Status in Marathi Image


“मैत्री हे एकमेव बंधन आहे
जे अंतराने अधिक घट्ट होते.”


“मित्र म्हणजे
दोन शरीरात एक आत्मा.”


“मैत्री ही एक गमी आहे
जी आपल्याला एकत्र ठेवते.”


“मित्र असा असतो जो
तुमचा भूतकाळ स्वीकारतो,
तुमच्या वर्तमानाला आधार देतो
आणि तुमच्या भविष्याला प्रोत्साहन देतो.”


“मित्र हे कुटुंब आहे
जे आपण स्वतःसाठी निवडतो.”


“खरा मित्र हा जीवनाच्या
खजिन्यातील एक दुर्मिळ रत्न आहे.”


“मैत्री ही एक बाग आहे
जिथे प्रेम वाढते.”


“मित्र असा आहे ज्याला
तुमच्या सर्व कथा माहित आहेत,
परंतु तरीही तो तुमच्यावर प्रेम करतो.”


“मैत्री ही एक सुर आहे
जी आयुष्याला सुसंवादी बनवते.”


“मित्र अशी व्यक्ती आहे
जी तुमच्या हृदयातील गाणे जाणते
आणि जेव्हा तुम्ही शब्द विसरलात
तेव्हा ते तुम्हाला परत गाऊ शकते.”


“मैत्री हा सोनेरी धागा आहे
जो हृदयांना जोडतो.”

आम्हाला आशा आहे कि Best 100+ Friendship Quotes in Marathi | फ्रेंडशिप कोट्स मराठी मध्ये हि पोस्ट आवडली असेल.

धन्यवाद !

हे देखील वाचा HAPPY BIRTHDAY WISHES IN MARATHI | BEST 100+ वाढदिवस शुभेच्छा मराठी मध्ये

Best 20+ Friendship status in Marathi | फ्रेंडशिप स्टेटस मराठी मध्ये

Share and Enjoy !

Shares
Similar Posts

1 Comment

  1. […] हे देखील वाचा BEST 100+ FRIENDSHIP STATUS IN MARATHI | फ्रेंडशिप स्टेटस मराठ… […]

Leave a Reply